3T ile Lamine Kron

Mum işlendikten sonra ölçü scan edilerek, üretilecek Lamine Kron dişin tasarımı yapılır ve inlab MCXL ,Vita, İvoclar gibi Cad – Cam sistemleri için üretilen seramik blok cihaza takılırak laminate kazıtılır. Kazınan laminate Translusent ve Transparan Seramik ilave edilerek işlem tamamlanır.